СТАТТІ, ПУБЛІКАЦІЇ, ЛЕКЦІЇ

 Всі публікації   Рубрики   “Медіа”


Інформаційний тероризм

13 травня 2006 р. | Автор/джерело: Юлія Бабенко, ІМІ
 40878

В сучасному світі існує багато способів маніпуляції завдяки інформації. Маніпулятивні технології набувають дедалі ширшого використання, завдяки їм ведуться інформаційні війни, знищення опонентів (конкурентів), вплив на маси і багато інших дій. Але останнім часом великої популярності набув інформаційний тероризм.

На відміну від інформаційних війн терористичні акти одноразові і мають знищуючу силу. Частіше в таких випадках інформаційні терористи мають тільки одне на меті – досягти якомого швидше потрібної цілі і наробити побільше галасу.

Медіа-інформаційний тероризм є особливим різновидом психологічного терору, який відносять до інфраструктурного, а саме - зловживання інформаційними системами, мережами та їх компонентами для здійснення терористичних дій та інших віднесених до них акцій.

Такий різновид тероризму характеризується як множина інформаційних війн та спеціальних операцій, пов’язаних із національними або транснаціональними кримінальними структурами й спецслужбами іноземних держав.

Інформаційний тероризм здійснюється в області, що охоплює політичні, філософські, правові, естетичні, релігійні й інші погляди й ідеї, тобто в духовній сфері, там, де ведеться боротьба ідей.

Доступність інформаційних технологій значно підвищує його ризики, бо, чим інформатизованішим є суспільство, тим більш воно піддатливе до впливів масово-психологічного терору.

Інформаційний тероризм - це, насамперед, форма негативного впливу на особистість, суспільство і державу усіма видами інформації. Його ціль - ослаблення і розхитування конституційного ладу. Він ведеться різноманітними силами і засобами - від агентури іноземних спецслужб до вітчизняних і закордонних ЗМІ.

Більш помірне формулювання інформаційного тероризму дають деякі правознавці, наприклад, В.П.Ємельянов, В.А.Кульба й ін. Вони стверджують, що різного роду погрози, дії по залякуванню окремих особистостей і суспільства в цілому є злочином з ознаками тероризування. У розвиток своїх поглядів вони приводять відмінні ознаки тероризування, у числі яких відзначають створення в суспільстві атмосфери страху і погроз.

Ближче до визначення інформаційного тероризму підійшли автори Словника по карному праву, що вважають, що тероризм узагалі, і духовний зокрема, являє собою діяльність, що виражається в залякуванні населення й органів влади з метою досягнення злочинних намірів.

«Такий тероризм полягає також у спробах організації спеціальних медіа-кампаній, покликаних зруйнувати знаково-символьну інфраструктуру суспільства, створити у ньому атмосферу громадянської непокори, недовіри до дій та намірів влади й особливо – її силових структур, що мають захищати суспільний порядок, зумовити поширення ксенофобних настроїв й підозріле настановлення щодо ”чужинців (якими можуть виявитися представники будь-яких меншин і навіть «більшин»).

Не випадково англомовну абревіатуру WMD («weapons of mass destruction» – «зброя масового ураження») після 11 вересня 2001 р. на Заході дедалі частіше розшифровують за співзвуччям як «weapons of mass disruрtion» («зброя масової деконсолідації»)» - зазначає політ-технолог Микола Оживан.

У мирний час прямими виконавцями акцій інформаційного тероризму є :

- іноземні спецслужби й організації;

- закордонні і значна частина українських ЗМІ;

- організації сектантів і церковників;

- різного роду місіонерські організації;

- окремі екстремістські елементи і групи.

Яскравим представником такого тероризму свого часу в Україні було «Біле братство». Сотні людей підпали під вплив сектантів-фанатиків. Такі дії навіть спричинили закриття шкіл на деякий час, люди боялися випускати дітей на вулиці. Мету терористів було досягнуто, в суспільстві панував страх і дестабілізація.

Також часто в Україні інформаційним терористом називають президента Росії Володимира Путіна. Політику, яку він веде щодо України, інформаційні бомби, які закидають російські ЗМІ – все це не що інше, як тероризм.

Активно використовують інформаційні каналі і безпосреденьо терористи, подаючи свої плани через офіційні арабські канали інформації

Дестабілізація суспільства чи то у внутрішній політиці країни, між ворогуючими публічними особистостями, чи то у зовнішньополітичних стосунках завдяки інформаційному тероризму стає дедалі популярнішим. Адже вдало оформленою інформацією можна знищити все, і зброя стане неактуальною…

 Повна версія


 ДО ТЕМИ:

 Facebook
 Коментарі