НОВИНИ

 Всі новини   Рубрики   “Економіка” Івано-Франківська область


Український вчений знає як підняти економіку України

15:09, 25 квітня 2007 р.  11817
Джерело: IfPortal.net

«Як підняти українську економіку» — саме так 34-річний київський вчений, уродженець Коломиї Андрій Новак назвав свою книгу-монографію, яка недавно побачила світ у столичному видавництві «Гнозис».

Дехто з колег-науковців та політиків уже говорить про неї як про «українську економічну бомбу». Бо в книзі уперше запропоновано цілісну модель формування конкурентоспроможної та високоефективної національної економіки в умовах світової економічної глобалізації.

Після Києва А. Новак презентував свою книгу в Івано-Франківському прес-клубі реформ. Дещо про її автора. Для нього першою сходинкою до майбутньої наукової кар’єри стало закінчення з відзнакою тодішнього Коломийського технікуму механічної обробки деревини, потім здобував вищу економічну освіту в Україні та Канаді. П’ять років тому захистив у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка кандидатську дисертацію на тему «Взаємозв’язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів у політиці економічного зростання України».

Прикарпатським журналістам гість розповів, що розроблена ним трифункціональна модель економічного піднесення України має на меті підвищити ефективність трьох основних функцій економічної системи — виробництва, продажу та розподілу.

Прогрес у сфері виробництва А. Новак вбачає передусім у створенні на вітчизняних ринках товарів і послуг 55-60 великих корпорацій. Промислові структури такого типу вже давно зарекомендували себе в країнах з розвиненою економікою як найефективніші виробники. Бо ж мінімізувати собівартість товарів за постійного підвищення їх якості дають змогу технологічна вертикаль, яка охоплює увесь виробничий цикл починаючи від власної сировини і закінчуючи випуском готової продукції, безперервне вдосконалення й оновлення її зразків у наукових лабораторіях корпорацій.

Державна політика нічим не обмежуваної лібералізації ще в перші роки незалежності знищила внутрішній ринок в Україні, на який ринули іноземні товари, тоді як наші підприємства зупинились. Тепер, як парадоксально це не звучить, власне вітчизняний ринок треба відновлювати шляхом надання законодавчих преференцій для доступу сюди саме... вітчизняних товарів, переконаний автор книги. Аби сформувати імідж України в світі як привабливого товаровиробника, необхідно розробити національну маркетингову програму.

Що ж до функції розподілу в державі, то треба звести до мінімуму політичний вплив на економічні процеси. Через місцеві бюджети має розподілятися принаймні половина зведеного бюджету, а не 30%, як нині. Наш земляк бачить три необхідні кроки для втілення в життя національної економічної моделі: після затвердження парламентом на тривалий період вона повинна стати незмінним орієнтиром, реалізуватися всіма урядами незалежно від їх політичного забарвлення. Здійсненню цієї моделі мають слугувати річні програми розвитку, відповідно до яких треба формувати річні державні бюджети.

Чому в Україні, яка за своїми природно-економічними ресурсами чи не найбагатша в Європі, мала найкращі порівняно із сусідніми країнами колишнього соцтабору стартові умови для переходу на рейки ринкової економіки, нині один із найнижчих у тій же Європі рівень добробуту населення? Причину такої ситуації А. Новак виводить з того, що впродовж 15-річного періоду політичної боротьби «в Україні все ще не відбулося визначення економічної парадигми функціонування держави, від чого залежить місце країни в світовому розподілі праці та доходів за цю працю, а значить, і рівень життя громадян країни». Він також наголошує: «Для України питання економічної самоідентифікації — це ще й питання політичної, культурної, історичної самоідентифікації і національного утвердження».

Що ж, від політиків і законодавців залежить, чи сприймуть вони запропоновану нашим земляком трифункціональну економічну модель як економічну надію для України.


 Повна версія


 
 Facebook
 Коментарі